Farmacia Lezama, San Telmo
Brasil 447, San Telmo, Buenos Aires.