Farmacia Indiana, San Telmo
Chacabuco 1301 Pb, San Telmo, Buenos Aires.